LUẬT GIA VINH

Vững pháp lý - chắc thành công

Dịch vụ luật sư đầu tư

Dịch vụ luật sư đầu tư tại Đồng Nai

Việt Nam đang đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên một trong những rào cản cố hữu đó là pháp luật quy định chồng chéo, phức tạp. Hiện nay, đầu tư nước ngoài vào Đồng Nai đang rất nhiều và nhu cầu Dịch vụ luật sư đầu tư tại Đồng Nai cũng […]

Đăng ký đầu tư tại Đồng Nai chưa đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư. Mặc dù Đồng Nai ngày càng thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Việc cung cấp dịch vụ đăng ký đầu tư tại Đồng Nai đang rất cần thiết. Cần sự hỗ trợ từ đội ngũ luật sư […]

Để thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai, hiểu về thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. Có rất nhiều quy định phức tạp liên quan đến đầu tư, nên cần được luật sư tư vấn hoặc tìm đến dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng […]

1. Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Biên Hòa hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc sau: – Luật sư hỗ trợ đầu tư nước ngoài sẽ nhận yêu cầu của khách hàng để nghiên cứu, đánh giá thị trường tại Việt Nam; – Luật sư hỗ trợ đầu tư […]

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHINA STEEL SUMIKIN VIỆT NAM To: CHINA STEEL SUMIKIN VIETNAM JOINT STOCK COMPANY  Sau khi nhận được Email ngày 25 tháng 7 năm 2015 về vấn đề chuyển nhượng Cổ phần của Quý Công ty, Văn phòng Luật sư tư vấn tại Biên Hòa xin có một số ý […]

Kính gửi: CÔNG TY TNHH TRIỀU ĐẰNG VIỆT NAM Sau khi nhận được Email ngày 24/07/2015 và ngày 25/07/2015 của Quý Công ty gửi Công ty chúng tôi yêu cầu tư vấn đối với Hợp đồng nhận thầu Số XC/ZY/HĐNT2015-07-12, Luật Gia Vinh – Luật sư tư vấn về hợp đồng xây dựng cụ tể […]