LUẬT QUANG CHÍNH

Vững pháp lý - chắc thành công

Dịch vụ luật sư lao động

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2O19

1. Loại hợp đồng lao động Kể từ ngày 01/01/2021, hợp đồng lao động sẽ được giao kết theo một trong các loại sau đây: – Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. – Hợp đồng lao động xác định thời hạn, trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chất […]

Luật sư tư vấn lao động về tai nạn lao động cho Người lao động đang làm việc tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Luật Gia Vinh có đội ngũ Luật sư tư vấn lao động chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm, liên tục tư vấn và hỗ trợ về hợp đồng lao động, chế […]

Luật Gia Vinh cung cấp dịch vụ luật sư lao động tại Biên Hòa Đồng Nai nhằm đáp ứng tất cả nhu cầu của công nhân, nhân viên tức người lao động và các công ty, doanh nghiệp, cơ quan tức Người sử dụng lao động tại thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. I. […]

error: Content is protected !!