LUẬT QUANG CHÍNH

Vững pháp lý - chắc thành công


Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai

03/08/2018 16:16 771 lần Chuyên mục: Tin tức

Thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai đang là nhu cầu thiết yếu của phát triển kinh tế. Người kinh doanh tuy có ý tưởng, có vốn đầu tư nhưng vì lý do không am hiểu pháp luật. Khó khăn trong các thủ tục hành chính. Tạo nên bất lợi ngay từ bước đầu thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai. Cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai là đáp ứng nhu cầu kinh tế, thị trường của nhà đầu tư, kinh doanh tại Đồng Nai.

I. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI.

 1. Điều kiện về đối tượng thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai.

Mọi tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài đều có quyền thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai theo quy định pháp luật. Trừ những trường hợp bị nghiêm cấm sau:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp. Kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam. Trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền. Nhằm quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước. Trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền. Nhằm quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.
 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Người mất năng lực hành vi dân sự. Tổ chức không có tư cách pháp nhân.
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù. Quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc. Đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ. Làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
 1. Điều kiện về tên khi thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai

 • Tên doanh nghiệp phải đảm bảo các yếu tố:

– Loại hình doanh nghiệp gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty tư nhân.

– Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng tiếng việt.

– Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

 • Các điều cấm trong việc đặt tên của một doanh nghiệp:

– Đặt tên trùng hoặc cố tình gây nhầm lẫn với các doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.

– Sử dụng từ ngữ vi phạm truyền thống, văn hóa, thuần phong mỹ tục của việt nam.

– Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị. Tổ chức chính trị – xã hội để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp. Trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

 1. Điều kiện về ngành nghề đăng ký khi thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai

Doanh nghiệp được phép kinh doanh ngành nghề pháp luật không cấm. Nếu có đăng ký ngành nghề kinh doanh với cơ quan quản lý. Không được kinh doanh ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định.

 1. Điều kiện về địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Có địa chỉ được xác định gồm số nhà, hẻm, ngõ phố, đường hoặc thôn. Có xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố. Có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

 1. Điều kiện về vốn điều lệ của công ty

 • Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào Điều lệ công ty.
 • Những ngành, nghề không yêu cầu thì vốn của doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp tự quyết định và đăng ký khi thành lập công ty.
 • Tuy nhiên doanh nghiệp cần lưu ý: Các doanh nghiệp đều phải góp đủ vốn đăng ký. Trong thời hạn 90 ngày kể từ khi thành lập. Doanh nghiệp không góp đủ thì vốn mặc định giảm xuống đến mức đã góp. Cổ đông, thành viên nào không góp thì không còn là thành viên, cổ đông của công ty. Công ty phải điều chỉnh vốn cũng như loại hình tương ứng.
 1. Điều kiện về con dấu của doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng con dấu nhưng phải đảm bảo những thông tin sau:

– Tên doanh nghiệp

– Mã số doanh nghiệp

 • Trước khi sử dụng con dấu cần đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Đăng tải công khai lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

II. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI

Để thể chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tại và định hướng phát triển. Chủ doanh nghiệp cần nắm vững đặc điểm, ưu điểm và nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp. Sau đây là một số đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp tại Đồng Nai.

 1. Doanh nghiệp tư nhân

 • Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ, có tài sản, có trụ sở giao dịch.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo Pháp luật, có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Thông thường, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của công ty, tuy nhiên người chủ này vẫn có thể thuê người khác để thay mình làm công việc này.
 • Doanh nghiệp tư nhân là công ty trách nhiệm vô hạn và không có tư cách pháp nhân.
 1. Công ty TNHH (Trách nhiệm hữu hạn).

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận.
 • Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt.
 • Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty. Trong đó có 2 loại hình sau:
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên: Là công ty có từ 2 đến không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập.
 • Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Là một hình thức đặc biệt của công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu.
 1. Công ty cổ phần

 • Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau là cổ phần. Được phát hành ra ngoài thị trường nhằm huy động vốn tham gia đầu tư từ mọi thành phần kinh tế. Người sở hữu cổ phần được gọi là các cổ đông.
 • Công ty cổ phần phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc), đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông phải có Ban kiểm soát.
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.
 • Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
 1. Công ty hợp danh.

 • Công ty hợp danh là công ty trong đó phải có ít nhất hai thành viên hợp danh là chủ sở hữu. Ngoài các thành viên công ty hợp danh có thể có thành viên góp vốn.
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân. Các thành viên có quyền quản lý công ty và tiến hành các hoạt động kinh doanh thay công ty. Cùng nhau chịu trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty.
 • Thành viên góp vốn được chia lợi nhuận theo tỷ lệ tại quy định điều lệ công ty. Các thành viên hợp danh có quyền lợi ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty.
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai

III. HỒ SƠ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI

 1. Đối với Doanh nghiệp tư nhân

Người đăng ký thành lập Doanh nghiệp tư nhân phải chuẩn bị:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tại Đồng Nai.
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân. Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.
 1. Đối với Công ty TNHH (Trách nhiệm hữu hạn).

Người đăng ký thành lập Công ty TNHH phải chuẩn bị đầy đủ những loại hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tại Đồng Nai.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân. Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân.
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền.
 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân. Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp . Hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 1. Đối với Công ty Cổ phần

Người đăng ký thành lập Công ty Cổ phần phải chuẩn bị đầy đủ những loại hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân. Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.
 • Quyết định thành lập doanh nghiệp tại đồng Nai. Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai. Hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền. Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân. Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
 • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 1. Đối với Công ty hợp danh

Người đăng ký thành lập công ty hợp danh phải chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên.
 4. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân. Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.
 5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

IV. DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI CỦA LUẬT SƯ BIÊN HÒA.

 1. Tư vấn và tiếp nhận thông tin thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai.

 • Tiếp nhận thông tin thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai.
 • Tư vấn, phải trao thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai cho khách hàng.
 1. Soạn thảo hồ sơ

Hoàn thành hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai theo đề nghị của khách hàng

 1. Gửi hồ sơ cho khách hàng ký

 • Luật sư Biên Hòa sẽ gửi hồ sơ để khách hàng duyệt và ký trực tiếp vào hồ sơ.
 1. Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục theo quy định

Trực tiếp làm việc theo sự ủy quyền của khách hàng một cách độc lập. Đến khi hoàn Việc thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai.

 1. Bàn giao bản chính giấy phép và con dấu
 • Sau khi hoàn thành việc thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai. Luật sư Biên Hòa gửi giấy phép và con dấu cho khách hàng.
 • Khách hàng có nhu cầu làm dịch vụ thuế, sổ đăng ký thành viên, bảng tên, hóa đơn. Luật sư sẽ tiếp tục tư vấn và hỗ trợ.
 1. Thực hiện các thủ tục về thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

 • Hỗ trợ tư vấn khách hàng tự thực hiện. Hoặc thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục thuế ban đầu khi mới thành lập công ty. Tùy vào nhu cầu khách hàng.

Liên hệ Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai

Điện thoại: 0986 649 686 (Ls Dũng) – 090 579 8868 (Hotline)

Địa chỉ: D57 Đường N4, Khu phố 1, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

(Viện kiểm sát tỉnh Đồng Nai đi vào, bên cạnh Thi hành án TP Biên Hòa)

Email: lsdunghcm@gmail.com – luatquangchinh@gmail.com

Website : https://luatgiavinh.vn

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai
Vui lòng cho 5 sao ủng hộ chúng tôi tiếp tục chia sẻ !
Bài viết liên quan
error: Content is protected !!