LUẬT QUANG CHÍNH

Vững pháp lý - chắc thành công

uncategorized

Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Luật sư Đất đai Đồng Nai xin tư vấn về Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói chung như sau: I. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất Quy định tại điều 188 luật Đất đai 2013 như sau: 1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, […]

Đăng ký biến động đất đai Đồng Nai: Ngày 08/08/2018, Văn phòng luật sư có nhận được yêu cầu tư vấn của bà Lê Thị Th, Giám đốc Công ty TNHH LDT về thủ tục chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và trang trại chăn nuôi trên đất. Hồ sơ bà Th cung cấp bao gồm: […]

error: Content is protected !!