LUẬT GIA VINH

Vững pháp lý - chắc thành công


Công Ly Luật TNHH Gia Vinh – Công bố nội dung đăng ký hoạt động

03/10/2022 15:12 284 lần Chuyên mục: Tin tức

5/5 - (17 bình chọn)

Công ty Luật TNHH Gia Vinh công bố nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

Tên tổ chức hành nghề luật sư: CÔNG TY LUẬT TNHH GIA VINH

Địa chỉ trụ sở: Số 38 (Tầng 1) Đường 31D, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực hành nghề:

– Tư vấn pháp luật.

– Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

– Đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

– Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Võ Văn Dũng

Hộ khẩu thường trú: Khối Hoa Hải 2, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Chứng chỉ hành nghề luật sư số: 14893/TP/LS-CCHN ngày 08/01/2018.

Giấy đăng ký hoạt động số: 41.02.3688/TP-ĐKHĐ, do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/09/2022.

Báo Công Lý 03/10/2022: https://congly.vn/cong-bo-noi-dung-dang-ky-hoat-dong-cua-to-chuc-hanh-nghe-luat-su-214444.html

Bài viết liên quan
xem truyen xem truyện kệ sắt v lỗ code learn