24/02/2024 - 07:46

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Khởi kiện đòi lại nhà đất đã cho mượn, thuê, tặng cho;
Khởi kiện tuyên hủy di chúc nhà đất trái pháp luật;
Khởi kiện đòi suất tái định cư khi bị thu hồi đất;
Khởi kiện quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi bị thu hồi đất;
Khởi kiện đòi lại sổ đỏ;
Khởi kiện hủy hợp đồng thế chấp nhà đất trái pháp luật;
Khởi kiện đòi chia lại đất;
Khởi kiện buộc trả lại đất lấn chiếm;
Khởi kiện hành vi chỉnh lý bản đồ địa chính của UBND xã;
Khởi kiện đất đai có yếu tố nước ngoài.

Tư vấn tranh chấp đất đai, tài sản nhà đất
Tư vấn một số tranh chấp quyền sử dụng đất thường gặp:
Tranh chấp về đất giáp ranh giữa hàng xóm, họ hàng liền kề nhau
Tranh chấp về địa giới hành chính giữa hai địa phương, thôn, xóm với nhau
Tranh chấp đòi lại đất đã cho mượn, ở nhờ
Tranh chấp đòi lại đất khai hoang
Tranh chấp hệ thống thoát nước dưới lòng đất
Tranh chấp lối đi
Tranh chấp quyền thừa kế đất đai cha mẹ, ông bà để lại cho con, cháu.
Tư vấn một số tranh chấp nhà đất hôn nhân gia đình thường gặp:

Tranh chấp liên quan đến hình thức và nội dung của di chúc đã lập;
Tranh chấp về việc chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;
Tranh chấp cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
Tranh chấp về cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;
Tranh chấp về giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
Các tranh chấp liên quan đến vấn đề lập di chúc chung của vợ chồng;
Tranh chấp liên quan hiệu lực pháp luật của di chúc;
Tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng;
Tranh chấp quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
Tranh chấp tài sản hộ gia đình;
Tranh chấp tài sản dòng họ.

Đánh giá post này

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Đặt câu hỏi Đặt lịch tư vấn Báo giá