08/10/2023 - 15:12

Chia tài sản khi ly hôn

5/5 – (9 bình chọn)

Việc phân chia tài sản khi ly hôn tại Biên Hòa Đồng Nai là một trong những điều mà các cặp vợ chồng rất quan tâm khi thực hiện thủ tục ly hôn tại Biên Hòa. Việc phân chia tài sản khi ly hôn, vợ chồng có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa án phải xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo luật định, tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án xử lý. (Theo Điều 7 thông tư liên tịch 01/2016/TTLT/TANDTC/VKSNDTC/BTP hướng dẫn cho Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn).

Luật sư ly hôn – Luật Gia Vinh sẽ tư vấn về vấn đề Phân chia tài sản khi ly hôn tại Biên Hòa Đồng Nai và nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn tại Biên Hòa Đồng Nai.

CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN TẠI BIÊN HÒA ĐỒNG NAI
CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN TẠI BIÊN HÒA ĐỒNG NAI

Tài sản chung, tài sản riêng

Để hiểu rõ được cách phân chia và nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn, Luật sư ly hôn Biên Hòa – Luật Gia Vinh tư vấn về việc xác định tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng cụ thể như sau: (Căn cứ vào Điều 33,43 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014).

Tài sản chung

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

  1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

  1. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
  2. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Tài sản riêng

Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

  1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
  2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn tại Biên hòa Đồng Nai

Luật sư ly hôn Biên Hòa tư vấn Nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn tại Biên Hòa Đồng Nai. Đồng thời, Luật sư tư vấn, làm rõ điều kiện và cách thực hiện khi vợ chồng tự thỏa thuận hay yêu cầu Tòa án giải quyết Việc chia tài sản khi thực hiện thủ tục ly hôn tại Biên Hòa Đồng Nai.

Theo khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT/TANDTC/VKSNDTC/BTP quy định việc phân chia tài sản khi ly hôn:

Tự thỏa thuận

– Điều kiện: Vợ chồng tự thỏa thuận về chế độ tài sản trên văn bản và văn bản này không bị Tòa án tuyên bố vô hiệu.

– Thực hiện: Dựa trên các nội dung của văn bản thỏa thuận để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn.

Tòa án phân chia

– Điều kiện: Tòa án phân chia tài sản khi ly hôn cho vợ chồng khi:

+ Không có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng.

+ Văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ.

+ Những vấn đề không được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng hoặc bị vô hiệu.

– Thực hiện: Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn.

Phân chia tài sản khi ly hôn tại Biên Hòa Đồng Nai cho vợ chồng

Luật sư hôn nhân Biên Hòa tư vấn cách phân chia tài sản khi ly hôn tại Biên Hòa Đồng Nai về tài sản chung, tài sản riêng cụ thể như sau:

Căn cứ vào Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014

– Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

+ Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

+ Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

+ Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

+ Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

– Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật.

–  Chia theo giá trị  tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn nếu không chia được bằng hiện vật; Trong trường hợp này, bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán phần chênh lệch cho bên kia.

– Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó. Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Như vậy, Luật sư tư vấn ly hôn Biên Hòa dựa trên quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình đã tư vấn cách thức phân chia tài sản khi khách hàng thực hiện thủ tục ly hôn tại Biên Hòa Đồng Nai. Theo đó, không phân chia tài sản riêng và có ba cách thức tài sản chung được áp dụng trong việc phân chia tài sản khi ly hôn tại Biên Hòa Đồng Nai (chia đôi tài sản, chia bằng hiện vật hoặc chia bằng giá trị tài sản). 

Giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản khi ly hôn của vợ chồng đối với người thứ ba

Khi thực hiện phân chia tài sản chung khi ly hôn của vợ chồng, Luật sư ly hôn tư vấn vợ chồng yêu cầu Tòa án phải xác định vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba hay không để đưa người đó vào tham gia tố tụng. (Trong trường hợp này, người thứ ba tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan).

– Trường hợp vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba mà họ có yêu cầu giải quyết thì Tòa án phải giải quyết khi chia tài sản chung của vợ chồng.

– Trường hợp vợ chồng có nghĩa vụ với người thứ ba mà người thứ ba không yêu cầu giải quyết thì Tòa án hướng dẫn họ để giải quyết bằng vụ án khác.

(Theo Khoản 3 Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016).

– Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác.

(Theo Điều 60 Luật Hôn nhân và gia đình 2014).

Phân chia tài sản khi ly hôn trong trường hợp vợ chồng sống chung cùng với gia đình

Khi vợ chồng sống chung với gia đình và phần tài sản chung của vợ chồng là một phần trong khối tài sản chung của gia đình, Luật sư ly hôn Biên Hòa tư vấn việc phân chia tài sản khi ly hôn tại Biên Hòa Đồng Nai theo hai trường hợp:

-Trường hợp không xác định được phần tài sản của vợ chồng trong khối tàn sản chung thì vợ chồng chỉ được một phần. Khi thực hiện thủ tục ly hôn tại Biên Hòa, lúc này, Luật sư tư vấn vợ chồng nên thỏa thuận với gia đình và tự phân chia dựa trên công sức đóng góp của vợ chồng vào khối tài sản chung của gia đình. Nếu không tự thỏa thuận được với gia đình Luật sư ly hôn tư vấn, hỗ trợ vợ chồng yêu cầu Tòa án giải quyết.

– Trường hợp phần tài sản của vợ chồng có thể xác định được theo phần thì Luật sư tư vấn vợ chồng nên tách phần đó ra khỏi khối tài sản chung. Sau khi tách ra, Luật sư hỗ trợ phân chia phần tài sản chung này của vợ chồng theo ba cách phân để chia tài sản khi ly hôn tại Biên Hòa Đồng Nai (chia đôi tài sản, chia bằng hiện vật hoặc chia theo giá trị tài sản).

Luật sư ly hôn Biên Hòa tư vấn theo 2 trường hợp trên dựa vào Điều 61 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình cụ thể như sau:

“1. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này.”

Chia tài sản khi ly hôn liên quan đến quyền sử dụng đất của vợ chồng 

Phân chia tài sản khi ly hôn tại Biên Hòa Đồng Nai trong trường hợp tài sản của vợ chồng là quyền sử dụng đất, Luật sư ly hôn – Luật sư tư vấn như sau: (Căn cứ vào Điều 62 uật Hôn nhân và gia đình 2014 về Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn)

1.Quyền sử dụng đất là tài sản riêng: Trường hợp này, Luật sư ly hôn tư vấn quyền sử dụng đất của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó.

2. Quyền sử dụng đất là tài sản chung: Trong trường hợp này, Luật sư Biên Hòa tư vấn quyền sử dụng đất khi ly hôn được chia như sau:

a) Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản:

  • Tự thỏa thuận: Nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất.;
  • Yêu cầu Tòa án giải quyết: Nếu không thỏa thuận.
  • Chia theo giá trị: Một bên trực tiếp sử dụng đất và thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng. Trong trường hợp này, chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện để trực tiếp sử dụng đất.
Chia tài sản khi ly hôn tại Biên Hòa Đồng Nai- Chia theo giá trị tài sản
Chia tài sản khi ly hôn tại Biên Hòa Đồng Nai – Chia theo giá trị tài sản

b) Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình: Khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo quy định tại điểm a khoản này;

c) Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này;

d) Đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà không có quyền sử dụng đất chung với hộ gia đình thì khi ly hôn quyền lợi của bên không có quyền sử dụng đất và không tiếp tục sống chung với gia đình được giải quyết theo quy định tại Điều 61 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Quyền lưu cư của vợ chồng trong chia tài sản khi ly hôn tại Biên Hòa Đồng Nai

Trong chia tài sản khi ly hôn tại Biên Hòa Đồng Nai, Luật sư ly hôn tư vấn về quyền được lưu cư của vợ chồng căn cứ vào Điều 63 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

– Nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng đã đưa vào sử dụng chung: Trong trường hợp này, Luật sư tư vấn khi ly hôn nhà ở thuộc sở hữu riêng của bên nào thì vẫn thuộc sở hữu riêng của người đó;

– Trường hợp vợ hoặc chồng có khó khăn về chỗ ở thì Luật sư tư vấn quyền được lưu cư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Phân chia tài sản khi ly hôn là tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh

Luật sư hôn nhân tư vấn Về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh, cụ thể: (Căn cứ vào Điều 64 Luật Hôn nhân và gia đình)

Vợ, chồng đang thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản chung có quyền được nhận tài sản đó và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản mà họ được hưởng, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác.

Xem thêm:

Để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn các thủ tục cụ thể hơn, anh chị có thể liên hệ trực tiếp văn phòng Luật Gia Vinh. Luật Gia Vinh chúng tôi chuyên giải quyết các vụ việc liên quan đến hôn nhân và gia đình, trong đó có giải quyết việc Phân chia tài sản khi ly hôn tại Biên Hòa. Bên cạnh đó, Luật Gia Vinh còn cung cấp các dịch vụ ly hôn nhanh tại Biên Hòa, Soạn đơn ly hôn, Hỗ trợ thực hiện thủ tục ly hôn tại Biên Hòa Đồng Nai, … 

Liên hệ Dịch vụ tư vấn luật tại Văn phòng Luật sư Biên Hòa

LUẬT GIA VINH

Điện thoại: 0986 649 686 (Ls Dũng) – 090 579 8868 (Hotline)

Email: luatgiavinh@gmail.com

Địa chỉ: Số 1796 Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Website : https://luatgiavinh.vn

Đánh giá post này

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Nội dung chính
Đặt câu hỏi Đặt lịch tư vấn Báo giá