LUẬT QUANG CHÍNH

Vững pháp lý - chắc thành công


ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

17/09/2020 14:48 115 lần Chuyên mục: Tin tức

      Cho thuê lại lao động là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật hiện nay. Khi muốn thực hiện hoạt động kinh doanh trên, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện chặt chẽ và đặc biệt cần phải được cấp giấy phép cho thuê lại hợp đồng lao động. Trong bài viết này, Luật Gia Vinh sẽ làm rõ Điều kiện cấp Giấy phép cho thuê lại lao động và thủ tục cấp Giấy phép cho thuê lại lao động như sau:

I. KHÁI NIỆM

 1. Khái niệm
 2. Thẩm quyền cấp
 3. Thời hạn của giấy phép

II. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP 

 1. Điều kiện về Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp
 2. Điều kiện về Ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ
 3. Điều kiện về Người đứng đầu doanh nghiệp

III. HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP

V. VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

I. KHÁI NIỆM

 1. Khái niệm “Giấy phép cho thuê lại lao động là gì?”

 • Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
 • Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm (Giấy phép cho thuê lại lao động) do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền cấp.
 1. Thẩm quyền cấp

 • CẤP giấy phép cho thuê lại lao động
 • CẤP LẠI giấy phép cho thuê lại lao động
 • GIA HẠN giấy phép cho thuê lại lao động
 • THU HỒI giấy phép cho thuê lại lao động.
 1. Thời hạn của giấy phép

Thời hạn giấy phép tối đa là 60 tháng, được gia hạn nhiều lần mỗi lần 60 tháng

II. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP

 1. Điều kiện địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp

Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

 1. Ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ

2.1. Tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

2.2. Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính (sau đây viết tắt là ngân hàng).

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định của ngân hàng và quy định của pháp luật.

Ngân hàng có trách nhiệm xác nhận tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp.

2.3. Doanh nghiệp được hưởng lãi suất từ tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng.

2.4. Sau khi thực hiện hết các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, doanh nghiệp được hoàn trả tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

 1. a) Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp không được cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép;
 2. b) Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp nộp lại, bị thu hồi giấy phép.

2.5. Tiền ký quỹ được rút trong trường hợp nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm xác nhận về việc giải quyết rủi ro hoặc các khoản đền bù xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

Ngân hàng không được cho doanh nghiệp rút tiền ký quỹ khi chưa có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

3. Điều kiện về người đứng đầu doanh nghiệp:

a, Là người quản lý doanh nghiệp (tức là kiêm CEO);

b) Không có án tích;

c) Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

d) Trong vòng 5 năm không tham gia, đại diện pháp luật của Công ty đã bị thu hồi giấy phép

III. HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

1.Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

3. Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật

4. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng)

5. Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận kết quả bầu)

6. Giấy chứng nhận ký quỹ

7. Một số hồ sơ khác liên quan.

IV.  TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP 

Bước 1: Nộp hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nhận giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ.

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Sở thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Trường hợp hồ sơ không đảm bảo theo quy định thì bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp.

V. VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

 1. Văn phòng luật sư tại Biên Hòa có đội ngũ luật sư nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn cao hàng đầu tại Biên Hòa Đồng Nai.

Luật Gia Vinh là Văn phòng luật sư tại Biên Hòa/ Công ty luật tại Biên Hòa có số lượng luật sư có chuyên môn riêng trên từng lĩnh vực pháp luật. Bao gồm các luật sư chuyên gia, cố vấn cao cấp và luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai và Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Đội ngũ Luật sư Luật Gia Vinh đảm bảo thực hiện vụ việc của khách hàng đúng chuyên môn một cách tốt nhất.

 1. Luật sư tư vấn cụ thể, đầy đủ tình trạng của khách hàng, quy định của pháp luật và các công việc của luật sư sẽ thực hiện trước khi ký hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Hiện nay đang có tình trạng nhiều luật sư không tư vấn cụ thể cho khách hàng, khách hàng đã tin tưởng luật sư nên cũng không hỏi rõ dẫn tới việc khách hàng không hiểu luật sư làm công việc gì, không rõ vụ việc của mình sẽ giải quyết như thế nào gây mất lòng tin của khách hàng với luật sư.

Luật Gia Vinh tiếp nhận thông tin khách hàng, nghiên cứu vụ việc và hồ sơ của khách hàng và đưa ra phương hướng giải quyết, các công việc dự kiến luật sư sẽ thực hiện. Khi Luật sư và khách hàng đã thống nhất, luật sư mới tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng và thực hiện công việc.

 1. Luật sư tại Biên Hòa trực tiếp thực hiện tất cả các công việc của khách hàng, không giao vụ việc của khách hàng cho nhân viên thiếu kinh nghiệm giải quyết.

Thực trạng của nhiều Văn phòng luật sư tại Biên Hòa, Công ty luật tại Biên Hòa là sau khi nhận vụ việc của khách hàng, chỉ một số vụ việc luật sư trưởng văn phòng trực tiếp giải quyết cho khách hàng, còn lại đa số các công việc lại giao cho nhân viên thiếu kinh nghiệm thực hiện. Điều này ít nhiều gây ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả công việc, không đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

Tại Luật Gia Vinh, nhận vụ việc của khách hàng là giao cho luật sư có chuyên môn và kinh nghiệm lĩnh vực đó trực tiếp thực hiện công việc cho khách hàng.

 1. Chi phí Luật sư tại Biên Hòa ở Luật Gia Vinh cam kết thấp nhất.

So với các Văn phòng luật sư tại Biên Hòa khác nói riêng, Văn phòng luật sư tại Đồng Nai, Văn phòng luật sư tại Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và tại Việt Nam nói chung. Luật Gia Vinh thu phí luật sư, phí dịch vụ hỗ trợ các thủ tục hợp lý và cam kết thấp hơn các Văn phòng luật sư khác vì Luật Gia Vinh chỉ lấy tiền công luật sư, thù lao của luật sư ứng với công sức luật sư bỏ ra và các chi phí hợp lý trong quá trình thực hiện công việc đến khi hoàn thành.

Luật Gia Vinh không đòi hỏi các khoản phí khác ngoài thù lao của luật sư, không lợi dụng tình trạng khó khăn của khách hàng, lợi dụng điều kiện kinh tế của khách hàng để đưa ra mức chi phí dịch vụ luật sư cao, không đòi hỏi khách hàng phải chia % giá trị tài sản tranh chấp.

Với kinh nghiệm nhiều năm xử lý các vụ việc tương tự nhau, Luật sư của Luật Gia Vinh biết cách tối giản chi phí, tiết kiệm tiền bạc và thời gian thực hiện vụ việc để ấn định phí thù lao phù hợp nhất. Mặt khác các chi phí về mặt bằng, nhân viên, quảng cáo không phải là gánh nặng của Luật Gia Vinh.

 1. Dịch vụ luật sư tại Luật Gia Vinh cam kết rõ tiến độ thực hiện công việc

Luật Gia Vinh cam kết thực hiện công việc đúng thời gian đã cam kết với khách hàng. Sau khi nhận hồ sơ, Luật sư bắt tay vào tiến hành ngay, không ngâm hồ sơ khách hàng, không hứa hẹn.

Trong quá trình thực hiện, Luật Gia Vinh liên tục thông báo tiến độ công việc cho khách hàng nắm rõ. Trường hợp có phát sinh vấn đề mới, luật sư Luật Gia Vinh sẽ làm việc với khách hàng để thống nhất hướng giải quyết tiếp theo.

Đối với các thủ tục hành chính có cam kết rõ thời gian thực hiện thì Luật Gia Vinh đảm bảo công việc hoàn thành. Nếu không đảm bảo cam kết hoàn lại phí dịch vụ và bồi thường cho khách hàng.

 1. Luật Gia Vinh cam kết Liêm chính

Mọi công việc của luật sư Luật Gia Vinh thực hiện đều trên cơ sở vận dụng quy định của pháp luật. Luật Gia Vinh nói không với các hành vi vi phạm pháp luật, chạy án, môi giới vụ việc. Luật sư đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan và tránh xung đột lợi ích. Luật sư Luật Gia Vinh không khoan nhượng, chùn bước trước những khó khăn hoặc trước những thế lực không minh bạch để đảm bảo bảo vệ đến cùng quyền lợi của khách hàng.

 1. Luật Gia Vinh cam kết trung thành và hiệu quả

Trong quá trình làm việc, tiếp xúc với nguyên đơn, bị đơn, cơ quan nhà nước. luật sư không tránh khỏi những cám dỗ, sự mua chuộc từ phía những người có lợi ích đối lập với khách hàng. Chúng tôi cam kết luôn trung thành với quyền lợi của khách hàng và lấy đó làm giá trị căn bản cốt lõi của Luật Gia Vinh nhằm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ khách hàng.

Với kinh nghiệm, chuyên môn, bản lĩnh, kỹ năng của mình. Luật Gia Vinh cam kết hỗ trợ hiệu quả cho các công việc của khách hàng. Dù làm gì với cách thức như thế nào thì điều quan trọng nhất với khách hàng là tính hiệu quả. Vì vậy Luật Gia Vinh luôn nỗ lực để mang tới giá trị cho khách hàng, sự hiệu quả là thước đo cho năng lực của Luật Gia Vinh.

 1. Luật Gia Vinh xem khách hàng là người thân

Với Luật Gia Vinh, mỗi khách hàng tìm tới Luật Gia Vinh là tìm đến một nơi tin cậy để chia sẻ những vấn đề của mình. Một mặt khách hàng cần sự chia sẻ, cảm thông, mặt khác mong muốn luật sư giúp đỡ để bảo đảm quyền lợi của mình. Chính vì vậy, Luật Gia Vinh luôn xem khách hàng là người thân của mình, thấu hiểu và giúp đỡ hết mình. Ngoài lợi ích kinh tế của luật sư – luật sư cũng là một nghề thì Luật Gia Vinh mong muốn xây dựng một gia đình lớn, hỗ trợ lẫn nhau với nỗ lực cao nhất như luật sư đang giải quyết vụ việc của chính bản thân mình, chính người thân của mình.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ:

Hotline: 0905 798868                           Email: luatgiavinh@gmail.com

 

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Vui lòng cho 5 sao ủng hộ chúng tôi tiếp tục chia sẻ !
Bài viết liên quan
error: Content is protected !!