LUẬT QUANG CHÍNH

Vững pháp lý - chắc thành công


GIẤY PHÉP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG TẠI ĐỒNG NAI

27/08/2020 08:58 133 lần Chuyên mục: Tin tức

Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Trước khi thực hiện xin cấp phép cho thuê lại hợp đồng lao động, thì doanh nghiệp cần phải đăng ký thành lập công ty, trong đó bắt buộc phải đăng ký kinh doanh kinh doanh ngành nghề cho thuê lại lao động.

 

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

 

MỤC LỤC:

I. Điều kiện cấp Giấy phép cho thuê lại lao động

II. Thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép cho thuê lại lao động

III. Thời hạn của Giấy phép cho thuê lại lao động

IV. Hồ sơ cần chuẩn bị

V. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép cho thuê lại lao động

 

Để xin cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cần đáp ứng
các điều kiện sau:

I. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG:

  1. Người đại diện theo pháp luật:

a) Là người quản lý doanh nghiệp (tức là kiêm CEO);

b) Không có án tích;

c) Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

d) Trong vòng 5 năm không tham gia, đại diện pháp luật của Công ty đã bị thu hồi giấy phép.

2. Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

II. THẨM QUYỀN CẤP, GIA HẠN, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY PHÉP:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền cấp.

III. THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG:

Thời hạn giấy phép tối đa là 60 tháng, được gia hạn nhiều lần mỗi lần 60 tháng

IV. HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ: 

1.Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp

2.Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

3.Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật

4.Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng)

5.Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận kết quả bầu)

6.Giấy chứng nhận ký quỹ.

7.Một số hồ sơ khác liên quan.

V. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG:

Bước 1: Nộp hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nhận giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ.

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Sở thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Trường hợp hồ sơ không đảm bảo theo quy định thì bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý hoặc có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến dịch vụ cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

GIẤY PHÉP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG TẠI ĐỒNG NAI
Vui lòng cho 5 sao ủng hộ chúng tôi tiếp tục chia sẻ !
Bài viết liên quan
error: Content is protected !!