LUẬT GIA VINH

Vững pháp lý - chắc thành công

Tư vấn luật hình sự

Quan hệ với bạn gái vừa mới bước qua tuổi 16, có phạm tội không?

I. Tóm tắt câu hỏi Em có quen bạn gái 8 tháng. Tháng 5/2017, em và bạn gái có quan hệ với nhau, vào thời điểm quan hệ bạn gái em đã 16 tuổi (bạn gái em sinh ngày 10/04/2001). Đến nay, bạn gái em có bầu 5 tháng và bắt em phải cưới. em […]

Luật sư Hình sự tại Biên Hòa – Bài viết Thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai có dân cư đông và thành phần dân cư phức tạp nên tranh chấp xung đột xảy ra khá phổ biến. Vì vậy luật sư hình sự tại Biên Hòa có nhu cầu rất lớn như: Luật sư […]