LUẬT GIA VINH

Vững pháp lý - chắc thành công

Tư vấn luật hình sự

Quan hệ với bạn gái vừa mới bước qua tuổi 16, có phạm tội không?

I. Tóm tắt câu hỏi Em có quen bạn gái 8 tháng. Tháng 5/2019, em và bạn gái có quan hệ với nhau, vào thời điểm quan hệ bạn gái em đã 16 tuổi (bạn gái em sinh ngày 10/04/2003). Đến nay, bạn gái em có bầu 5 tháng và bắt em phải cưới. em […]

xem truyen xem truyện kệ sắt v lỗ code learn